Palinkėjimai draugams


1 - 1. Sudegė degtukai - Liko pelenai, Tik viena draugystė, Lieka amžinai...

1 - 2. Neliūdėk, kai sunku ir verkti ašarų nėra, žinok, kad visada išaušta kita diena ir sielą sušildys draugo ištartas šiltas žodis...

1 - 3. Vienas žmogus, o jame dvi akys. Akyse dešimt ašarų, o jose šimtas jausmų. Jausmuose tūkstančiai minčių, O pasaulyje vienetai tokių gerų draugų kaip tu.

1 - 4. Juk garbė ištęsėti duotą žodį, Abejingam nebūt nuošaly Ir gyvenimo dalį aukoti Dėl geriausio draugo gali.

1 - 5. Imk šypseną ir dovanok tam, kuris jos niekada neturėjo. Paimk saulės spindulį ir nešk jį į nakties vidurį. Atrask šaltinį ir atgaivink tą, kuris yra nukritęs į dulkes. Paimk ašarą ir padėk ant veido tam, kuris niekada neverkė. Paimk drąsą ir įdėk į tą sielą, kuri nemoka kovoti. Paimk gyvenimą ir papasakok tam, kuris nesupranta. Atsiverk vilčiai ir gyvenk jos šviesoje. Imk gerumą ir padovanok tam, kuris nemoka daryti gero. Atrask meilę ir padaryk, kad ji augtų žemėje...

1 - 6. Už tave, už mus abi Vyno taurę aš keliu. Už tave, už mus abi, Lauk, sugįšiu iš tiesų.

1 - 7. Tepuošia tau kelią jaunystės žiedai Ir širdį ramina draugystės draugai.

1 - 8. Kaip gitara be stygų Tauta be poeto Kaip draugos be draugo Gyvent neglėtų.

1 - 9. Linkiu didžiulės laimės, meilės, ir tegul jauna tavoji širdis džiaugiasi viskuom ką turi.

1 - 10. Kaip dažnai mus vadina nevykėlisi, Kaip dažnai mus vadina vaikais. O mes bėgam takais, bėgam kryžkelėm, Ir vadinam viens kitą draugais...

1 - 11. Draugai - didžiausias turtas, o jų draugystė amžinai gyva. Pasauly žmonės daug pamiršta, bet draugas draugo - niekada.

1 - 12. Būk kukli, bet nesižemink. Būk drąsi, bet nesikarščiuok. Būk atkakli, bet neužsispyrus. Būk draugiška, bet neapsimetus.

1 - 13. Ko reikia žmogui, Kad jis būtų laimingas? Šypsenos, rankų, akių.Ir dar, kad jis būtų Kažkam reikalingas, Nors vienam iš daugybės Žmonių.

1 - 14. Draugų būrys - patikimiausias uostas. Iškelki baltą burę. Drąsiai plauk! Mes mylime tave. Mes neišduosim. Tikėsim tavimi, kai saulė švies ir audros siaus!

1 - 15. Nesigręžiok atgal, nes niekur nenueisi. Jei nuolat dairysies per petį ir svarstysi "kas būtų, jeigu...", tai pražiopsosi viską, kas tavęs laukia ateityje. Todėl drąsiau žvelk į priekį!

1 - 16. Linkiu draugų, kurie ateina su apelsinų maišeliu, kai sergi, ir knyga, kurios seniai norėjai.

1 - 17. Linkiu draugų, su kuriais ir tylėti gera.

1 - 18. Linkiu bičiulių, kurie niekada neklausia, ar blogai jautiesi. Jie tiesiog tai jaučia ir ateina tavęs paguosti.

1 - 19. Linkiu tau tokių draugų, kurie retkarčiais tave nustebintų, na, kad ir pilnu obuolių krepšiu už durų ankstų sekmadienio rytą. Bet, žinoma, tikri draugai krepšyje už durų nepalieka jų katės atsivestų mažylių.

1 - 20. Linkiu draugų, su kuriais būtų vienodai gera - ir laimėje, ir negandoje, ir liūdesy.

1 - 21. Linkiu tau laimės ir meilės, kuri neištirptų senatvėje, o būtų dar didesnė.

1 - 22. Linkiu draugų, kurie niekada nesistengs įbrukti pyragaitį tomis dienomis, kai laikaisi dietos.

1 - 23. Linkiu gerų draugų, kuriems nereikia meluoti, antraip jie gali pavydėti.

Atgal į viršų...


 


Palinkėjimai besimokantiems


2 - 1. Linkiu tau tiek dešimtukų, kiek ant žemės akmenukų!

2 - 2. Žinok, kad bus klaidų, mažų ir didelių. Daug puslapių paliks raudonai pribraukytų. Linkiu, kad neplasnotum drugeliu, kad nepataisomų klaidų veliau nepadarytum! Su rugsėjo pirmąja!:)

2 - 3. Jeigu kelio kada nežinai, Pažiūrėk į skrajojantį paukštį. Argi gali palūžti sparnai, Kai jaunystė juos kelia į aukštį?

2 - 4. Ir atklys auksiniai rudenys Bet mes jau nebegrįšim. Gaivaus birželio lydimi Negrįžtamai išklysim.

2 - 5. Nesenai tu buvai mažytis Nors radai mokyklą gatvėj tarp namų. O dabar išeisi ir niekad negrįši, Negirdėsi juoko pertraukų metu.

2 - 6. Mokykla... Šis paprastas žodis Visada bus džiugus ir brangus. Ši lyg motina kelią parodė Į gražiausius jaunystės kelius.

2 - 7. Bėga dienos, bėga metai. Nepajusi, kaip jie žus. Ir tie brangūs mokslo metai Liks kaip sapnas malonus.

2 - 8. Stebėk savo mintis, jos virsta žodžiais. Stebėk savo žodžius, jie virsta veiksmais. Stebėk savo veiksmus, jie virsta įpročiais. Stebėk savo įpročius, jie tampa charakterio bruožais. Stebėk savo charakterį, jis valdo tavo likimą..

2 - 9. Jei gyvenimas tau nepasiduoda - priešinkis. Imk jį už gerklės, diktuok jam savo reikalavimus ir priversk paklusti!!!

2 - 10. O klasėje atrodys taip, kaip buvę Senų suolų eilė, juoda lenta. Ir sakinys lyg užrašytas vakar Su ta pačia gramatine klaida.

2 - 11. Ji - pirmoji Mokytoja - stovi mano sąmonėje kaip pirmutinė raidė raidyne, kaip didžioji A. Visuomet džiaugiuosi, kai sunkią gyvenimo minutę galiu nusitverti to tvirto A skersinio.

2 - 12. Būna lygiai ir gera , ir liūdna - vien dėl to, kad buvai ir grįžai, kad kažkur ant gyvenimo dugno lieka vaikiški mūs parašai... (A. Maldonis)

2 - 13. Daryk, kas nepadaroma, siek nepasiekiamo, gardžiuokis tuo, kas be skonio, skaitykis su nereikšmingu kaip su svarbiu, iš mažo padaryk, kad būtų gausu, Į priešiškumą atsakyk dorybe; tikėkis, kad gali būti sunku, nors kolkas dar lengva, mažus pasiekimus paverski dideliais.

2 - 14. Tai bus gaila palikti mokyklą, Visą grupę jaunųjų draugų. Ir bus miela su jais susitikti Nesimačius tiek metų ilgų.

2 - 15. Gyvenimas – tai tarsi pasakojimas, kurio žodžiai gali būti keičiami kiekvieną dieną. Tad sakykime sau kasdien: mes buvome geri prieš dešimt metų, mes esame geresni dabar, mes būsime geriausi visus likusius metus... Būkite tokie stiprūs kaip ąžuolas, kuris nepasiduoda jokiai audrai. Būkite tokie ramūs kaip ežeras tylų rudens vakarą. Būkite tokie galingi, kaip viesulas, kuriam niekas niekur netrukdo.

2 - 16. Sveikinu Jus mieloji mokytoja su Mokytojų diena! Linkiu ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti savo žinias taip kaip darėte visada. Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis, Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus. Ačiū!

2 - 17. Gyvenimas - tai laivas, O kapitonas – Tu. Vairuoki savo laivą Gyvenimo keliu.

2 - 18. Kaip gera buvo mums gyventi, Kai metai turėjo devynis mėnesius, Savaitė - penkias dienas, O viena valanda - keturiasdešimt penkias minutes.

2 - 19. Nebūk pasaulyje akmuo, nes jų žemėje ir taip daug.

2 - 20. Gali pasenti, sudribti, išstorėti, ir sulėtėti, užsibalnoti akinius, įsistatyti dantų protezus ir našlės kuprą, bet tavo draugai visuomet matys tokią, kokia buvai paskutinėje klasėje.

2 - 21. Ir koks be rūpesčių rytas, Kokia graži moksleiviška diena. Kai jaunos akys juokiasi ir šypsos Ir kai ant lūpų žydi šypsena.

2 - 22. Visas pasaulis po kojomis. Visas gyvenimas prieš akis. Viskas nauja ir įdomu. Daugybė draugų ir beribė meilė aplink...

Atgal į viršų...


 


Palinkėjimai meilės tema


3 - 1. Meilė suteikia prasmę gyvenimui, tad gyvenkim prasmingai - mylėdami...

3 - 2. Man tiek nedaug-tik vieno vakaro užteko, Kad pasiliktum mano atminty... Mes tylime,bet mūsų širdys šneka, O kam tie žodžiai?...jie tokie tušti.

3 - 3. Jei suklysiu, nebark. Jei dvejosiu, patark. Jei suklupsiu, ranką duok. Jeigu myli, neišduok. Su šv. Valentino diena!

3 - 4. Meilė yra lyg ledai, Jei aistros pritrūksta , Tirpsta ji lėtai. Savo meilės nepaleisk, Jai ištirpt lėtai neleisk. Su šv. Valentino diena!

3 - 5. Kai vasario vidury Meilę tu jauti širdy, Leisk jausmams tave valdyti, Myliu dar garsiau sakyti.

3 - 6. Meilė tarsi saldainiukas, Ką gi slepia popieriukas? Išvynioti neskubėk, Myliu tyliai pakuždėk.

3 - 7. Tavo laiškai • lyg saulės blyksniai Į kasdienybės dangų juodą. Tavųjų žodžių vaivorykštė Mane sušildo ir paguodžia Ačiū, kad dar nepamiršai. Laiškais - laivais mane lankai

3 - 8. Tavo rankos - tvirtybės šaltinis, Apglėbta jų jaučiuosi saugi. Tavo akys - dvi liepsnos ugninės, Aš tirpstu, į mane kai žiūri. Tavo žodžiai - gyvybės balzamas . Jie išgydo sunkiausias ligas. Mūsų meilė - saldžiausias nektaras, Ji padės atlikyti audras

3 - 9. Be tavo meilės - aš lyg aklas, šviesos išvysti negaliu. Be tavo žodžių - aš lyg kurčias,girdžiu, tačiau nesuprantu. be tavo lūpų - aš lyg šmėkla, nežinanti kas tai aistra. Aš be tavęs - liūdna žuvėdra, viršum bangų klajoju alkana. Išgirsk, suprask, mylėk mane, tikėk ir visad būk šalia.

3 - 10. Meilė yra poema... Tad sukurkim ją kartu

3 - 11. Meilė - tai muzika, sukurta dviejų širdžių.

3 - 12. Ilgiuosi ne vasaros vakaro, ne jūros tylaus ošimo... Ilgiuosi švelnaus nematomo - Tavo buvimo...

3 - 13. Paliesk mane žvilgsniu - ir aš pamilsiu tas akis, O lūpas, kuriomis bučiuosi, sapnuosiu naktimis. Paliesk mane, į savo sapną panardink, Ir švelniai švelniai apkabink.

3 - 14. Meilė, myliu ir bučiuoju žodžiai skamba nuolatos. Širdyje šie žodžiai reiškia Nepamirški niekados.

3 - 15. Meilė - jūra. Ji audringa, kai mylėt sunku, ji rami, kai mylintys žmonės kartu.

3 - 16. Nuo šakutės ant šakutės Šokinėjo dvi širdutės,O kai meilė juos pagavo Ėmė ir pasibučiavo.

3 - 17. Meilė - tai gražus jausmas, Tik kai kurie jo negali atskleisti. Mylekit vienas kitą ir būkite laimingi!

3 - 18. Širdis širdžiai širdį duoda, Širdis širdiai atsiduoda. Širdis širdį prašė šito, Kad širdis širdį širdyje laikytų...

3 - 19. Negriauti. Nepykti. Neverkti. Nebausti. Tik kilti. Tik laukti. Tik gerbti. Draugauti. Svajoti. Tikėti. Tik būti, gyventi. Tik džiaugtis, mylėti!!!

3 - 20. Kai bandau tart Tavo vardą, Širdis pradeda plakti dažniau. Kartais tenka prisėsti, Nes myliu Tave vis labiau...

3 - 21. Išbark mane, paguosk mane, mylėk ar nemylėk.. Tik būk, alsuok, kalbėk, mylėk... Kitų nėra, tik tu, vien tu... Tiki ar netiki... Tik būk kartu...

3 - 22. Niekada neklausk baltos ramunės: Myli ar nemyli, žiedas nesakys, Žiedas neatsako, baltas žiedas tyli, Atsakyti gali mylinti širdis.

3 - 23. Tavo akys kaip gėlytės, tavo lūpos kaip uogytės, pažiūrėti neužtenka, noris paragaut nors kartą.

3 - 24. Yra meilė - sako ji graži...Tai tikriausiai, kol mes dar maži...Sako, kai užaugi būna daug sunkiau...Būkime mažyliais, bus patiems lengviau...

3 - 25. Gyvenimas tarsi upės srovė.Tik drąsūs plaukia prieš ją.Meilė - tai ne laimėjimas ir ne šlovė Tai paukštė širdy - įsileisk ją.

3 - 26. Aš myliu tave, nes tu mano gyvenimas.Aš myliu gyvenimą, nes tu jame.

3 - 27. Atmink akis kurios žiūrėjo, kurios dar ilgisi tavęs, atmink tą širdį kuri mylėjo ir vis dar plaka dėl tavęs.

Atgal į viršų...


 Palinkėjimai moters dienai

4 - 1. Moters dienos proga linkiu ilgų gyvenimo metų, geros sveikatos. Visada būkit linksma ir laiminga.

4 - 2. Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties. Sveikinu su gražiausia švente - Moters diena!

4 - 3. Mylėk save už tai, kad moterim gimei, Kad jautrumu prilygsti rožės žiedui. Už tai, kad Ievos seserim tapai Ir tiktai tu gali sparnus suteikti vyrui!

4 - 4. Saulėtą rytą pamojuokim Saulei, nes ji moteris, Pėdomis paglostykim Žemę, nes ji - moteris. Nulenkim galvą gyvybei, nes ji – moteris, Nusišypsokim sau, nes mes - moterys!

4 - 5. Tavo balsas girdisi visur, net manoje širdy. Jis švelnus ir išsiskiria iš visų kitų. Tad leisk pasveikinti tave su Moters diena!

4 - 6. Lai gyvenimas būna švente kiekvieną dieną ir tą šventę nuolat lydi stiprūs vyriški pečiai, į kuriuos galėtum drąsiai atsiremti.

4 - 7. Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties.

4 - 8. Uždekim pačios sau žvakes ir prisipilkim taurę vyno ir nuo pat ryto imkim švęst, kad vakare mus atsimintų vyrai.

4 - 9. Mieloji mano, gražaus pavasario, saulėtos nuotaikos, sveikatos ir laimės moters dienos proga

4 - 10. Te aušta gražus saulėtas rytas. Te čiulba aistringai paukštelių balsai.Te žydi ir klesti jūsų gyvenimas.Te būna nuklota gražiausi žiedai.

4 - 11. Tegul kaitri pavasario saulė nutirbdo sniegą ir ledus.Teatneša ji laimę, džiaugsmą ir šviesą širdyje.Į jūsų širdį ir namus atneša daug meilės.

4 - 12. Linkiu saulės šviesos, kai lyja,Linkiu lietaus, kai ištrokšta kaitra.Linkiu dainos, kai spengia tyla,Linkiu tylos, kai triukšmas aplink.

4 - 13. Su auštančiu pavasariu, Su vyturio daina, Su žibučių puokšte, Su Kovo 8-ta.

Atgal į viršų...


 Palinkėjimai tėvo dienai

5 - 1. Savo tėtį aš myliu Visada aš jį gerbiu, Stengiuosi būti gera, Paklusni, šmaikšti dukra. Jo akimirkų gerų Užrašyti negaliu, Nes netilptų į eiles, Bet paduosiu jam gėles.

5 - 2. Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim, Žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių, Kad tartum rožės nuostabiai žydėtum, Per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų.

5 - 3. Iš Jūsų išmokome kantrybės.Iš Jūsų išmokome tiesos. Ąžuolo ir geležies stiprybės, Meilės darbui, duonai pagarbos.

5 - 4. Turėti tėtį kaip Tu - tai turėti šiltus prisiminimus iš praėjusio laiko. Turėti tėtį kaip tu - viena iš gyvenimo šventybių.

5 - 5. Ačiū Tau Tėveli, už jaunystę mūsų,Už polėkį, laimingasias dienas, Už meilę, kurią gavome iš Jūsų, Už viską dėkojame mes iš širdies.

5 - 6. O kad galėčiau Tau padovanoti vėją, O kaip norėčiau saulę tau delnuos atnešt, Nes tik Tu vienas, mylimiausias Tėve, Gyvenimo kelin mokėjai mus išvest.

5 - 7. Tėve, tėtuk, tėveli, tegul Tavo gyvenimas būna ilgas ir giedras, tegul tavo gerose akyse šviečia tik laimės žiburėliai. Su Tėvo diena!

5 - 8. Tavo rankos jau pavargo, O gilios akys surimtejo, Su manim turėjai vargo, Padėkoti aš norėjau.

Atgal į viršų...


 


Palinkėjimai mamos dienai


6 - 1. Tu - kelrodė žvaigždė, Kuri teisingus mums kelius parodo, Tu - mūsų meilė, sąžinė, garbė, Tu - obelis pavasario sodo.

6 - 2. Tu saugojai mane per šaltą pūgą, Tavo vardą aš rašau didžiąja raide. Mama, mamyte man šiuos žodžius dar ilgai sakyt nepabos.

6 - 3. Mama, brangioji mama ! Taip tave myliu, kad apsakyti negaliu. Mama, brangioji mama, aš visada Tave labai mylėsiu!

6 - 4. Mama - toks, rodos, įprastas visiems, kasdienis žodis. Bet kai kiekvienas kalba apie savo mamą, tas žodis skamba lyg ir kitaip: švelniau tariamas, skambiau pareiškiamas...Nes kiekvienas vaikas apie savo mamą galvoja gražiau ir meiliau...

6 - 5. Pavasaris - gražiausias metų laikas. Sužydi gėlės, atgyja gamta, O su pavasariu ateina šventė, Pati gražiausia - "Motinos diena".

6 - 6. Norėčiau, mama, Tau visas gėles pasaulio dovanoti, Nuskinti saulę iš dangaus, Norėčiau, vien tik Tau širdim šypsotis, Nėra šioj žemėj už Tave brangesnio man žmogaus.

6 - 7. Mamytei žibuoklių priskinsiu, Parbėgsiu namo takeliuIr garsiai garsiai ištarsiu, Kad ją be galo myliu...

6 - 8. Tu lyg jūra gili, Tartum toliai žali... Tu viena mums esi - Mama mūsų brangi...

6 - 9. Mamyte mylima, Tu - laimės pasagėlė. Mamyte tu - daina. Tu - mano pasakėlė.

6 - 10. Koks būna nuostabus pasaulis, Kai Tavo rankos šildo mus. Mylėsim mes Tave, Mamyte, Nes Tu brangiausia už visus!

6 - 11. Mama – tu saulė danguje! Ir visados tu mano širdyje! Myliu be galo aš tave! Net pačiame gražiausiame sapne! Sveikinu tave, mamyte, su Motinos diena!!!

6 - 12. Mama, tu lyg šiltas lietus, lyg saulė danguje sušildai mane.

6 - 13. Mamyte, myliu tave kaip jūra myli smėlį, myliu tave kaip debesį dangus. Žinok, jog tu esi žmogus be galo man brangus...

6 - 14. Su saulele ėjo ir atėjo diena. Pabeldė į langą ir pirmasis šviesos spindulėlis. Mano plaukus paglostė švelni, labai švelni mamos ranka. Nėra ir nebus kitos tokios visame pasaulyje. Tai mamytės ranka.

6 - 15. Ilgai dar išliks Tavų delnų kaitra,Tava mintis suteiks mums patarimų.Nusišypsok, ilgai dar lik jauna, Nors laiko demonas ir daug ko negrąžina

6 - 16. Dievulis iškalbos man pagailėjo ir nevaidinsiu kitokios nei esu, ačiū, mam, kad tau manęs reikėjo, kalba trumpa bet iš širdies gelmių...

6 - 17. Nuskįniau žibutės Mėlyną žiedelį - Nešu Mamytei dovanų. Jo žydras tyrumas Lyg vaiko akelės Alsuoja gerumu...

6 - 18. Mama gražiausias žodis žemėj, į jį sutelpa visi kiti. Ji lyg angelas, lyg fėja. Nors jos nėr dabar arti... Jai dėkoju už gyvybę ir, kad vaikštai šia Žeme. Jai norėčiau nuskint saulę ir surink visas žvaigždes.

6 - 19. Žibuoklėm žydi Tavo akys, O rankos žiedai obelų Tavo širdis tai jaunas paukštis Kurioj, žinau, ir aš esu.

6 - 20. Mano pasauliui sparnus nupiešei tu... geromis mintimis visad skatini eiti į priekį... apkabini, paglostai galvą... širdis sušyla... tik tu gali atleisti viską... pabarus išbučiuot.. tik tu gali..

6 - 21. Mama, mano mama, aš tave myliu, Tau vėjelis šlama, tarp margų gėlių, Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra, už Tave pasauly geresnės nėra!!!

6 - 22. Atleisk, jei nepastebėjom Rasos lašelio Tavo akyse. Jei pavargai, ne visada suspėjom... Paskendusią vis matėm darbuose... Tegul nors šiandien, Tavo šventės rytą, Vasario snaigės gėlėmis žydės, O Mūsų žodžiai dar neišsakyti Lai Tavo širdį šiluma užlies.

6 - 23. Gyvenime - Mama vienintelė Gėlė gražiausia... Vienintelis žiedelis, Išsiskleidžiantis nakčia... Žydintis ir niekad nenuvystantis...

6 - 24. Už rūpestį, vaikystės pievų rasą, Jaunystės grožį ačiū Tau tariu, Už meilę! Tuos žodžius tegu užrašo, Kaip priesaką kartoti juos turiu.

Atgal į viršų...


 


Palinkėjimai Vėlykoms


7 - 1. Šv. Velykų proga linkiu -daugiau šviesos - kad šiandien būtų šviesiau nei vakar,daugiau džiugesio - kad šypsenomis pasipuoštų veidai,daugiau supratimo ir meilės artimui,daugiau saulės spindulių, mėlynų debesėlių, spalvotų drugių,pakilios pavasarinės nuotaikos,daugiau gerumo ir tikro laimės jausmo...

7 - 2. Pradaužkim kiaušinio lukštą, išlaisvinkim naują gyvybę! Būkit pasveikinti visi, sulaukę naujo pavasario! Būkit pasveikinti visi, sulaukę dar vienų Velykų!

7 - 3. Atėjo jau pavasaris,nugriaudėjo griaustinis. Artėja jau Velykos - tuoj imsim mušt kiaušinius.

7 - 4. Plačiai atverkime duris ir širdį.Šventos Velykos ilgai lauktos artėja.Tegul varpų gausmą ir giesmes visi girdi,Te palaiminti namai būna- šventės atėjo.

7 - 5. Šventų Velykų rytą linksmai teaidi varpai.Linkėdami stiprybės terieda margučių šimtai.Kad širdį sušildytų Velykų dvasia,Visada lydėtų sėkmė ir sveikata.

7 - 6. Bus Velykos, bus margučių,Džiaugsmas leisis iš širdies ,Viskas bus,ir tu zuikučiu...Bei vaikučiai džiaugsis ir kleges

7 - 7. Žalsvo pumpuro plyšimo..Mažo paukščio sugrįžimo..Sidabrinio katinuko..Debesėlio balto pūko..Džiaugsmo, saulėtų Velykų Ir kitų gražių dalykų.. Su Šv. Velykom!

7 - 8. Tebūnie palaiminti tie namai, kur Šventos Velykos yra šventė ne tik kūnui, bet ir sielai!

7 - 9. Susėdę męs prie šventinio Velykų stalo, Susidaužę išmargintais margučiais Išgerkime po taurę putojančio šampano,Ir pasveikinkim vieni kitus linkėdami: nedulkėto gyvenimo kelio.

7 - 10. Prieš Velykas atgaivinkim jausmus, pripildykim savo tikėjimo taurę naujomis viltimis, su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu laukim Šv.Velykų ryto, kaip naujo stebuklo pradžios!

7 - 11. Saulės zuikutis mane pabučiavo,Išaušo linksmas Velykų rytas.Ir vėlgi šventė pas mus atkeliavo,Ir vėlgi saulė padange ritas.

7 - 12. Velykų rytą šviečia saulėIr šypsosi visi vieni kitiems.Koks nuostabus yra pasaulis,Kaip gera širdyse visiems!

7 - 13. Šventų Velykų rytmetį linksmai teaidi varpai,Linkėdami stiprybės, terieda margučių šimtai.Tegul širdį sušildo Velykų dvasia.Tegul lydi laimė ir nuotaika gera.

7 - 14. Šią saulėtą Šventų Velykų rytą noriu Jūsų šeimai palinkėti margos laimės, linksmo lyg saulės zuikučiai gyvenimo, bei švelnios lyg "kačiukai" meilės.. Su Šv. Velykomis!

7 - 15. Prašau priimt šiai šventei puokštę Iš menančių pavasarį žiedų. Tegu jie laimės šypsniu puošia, Po jais paslėptą džiaugsmą Tau randu. O gyvenimo sunkumai būna Trapūs lyg kiaušinio lukštas.

7 - 16. Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis! Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais, bet ir šiltais, maloniais žodžiais!

7 - 17. Šį nuostabų Velykų rytą, noriu aš tau palinkėti neblėstančios ramybės, stiprių margučių, kurie simbolizuotų tavo gyvenimo pilnatvę.

7 - 18. Pavasaris kaip paukštė atskriejo nejučia, ir štai ta nuostabi šventė - Velykos. Gražaus šilto pavasario, spalvotų dienų lyg drugelio sparnai.. Svajokime, mylėkime .. Gyvenimas yra gražus ;)

7 - 19. Kai saulelė atkopdama budina svietą, Mano širdis krūtinėj neranda sau vietos. Plazda, tarytum paukštelis, Užrakintas auksiniam narvely. Atrakink narvelį meilės rakteliu - Margučius ridenti su tavim geidžiu!

7 - 20. Man patinka gyventi, patinka mylėti, patinka džiaugtis, patinka švęsti, tikiu visa tai patinka daryti ir Jums. Tad atšvęskime Velykas kartu ir visa tai išsipildys.

7 - 21. Pakilo paukštis į dangaus aukštybes, pažvelgė į žemę ir pamatė kokia ji graži. Ir pagalvojo, kad šį grožį reikia parodyti visam pasauliui. Taip atsirado margutis. Linkiu ir tau per šias Velykas surasti patį nuostabiausią margutį.

7 - 22. Sveikinu tave labai, Kokia proga juk žinai. Kiaušinuką dovanosiu Ir džiaugsmingai tau kartosiu, Su Velykomis tave! Su pavasario švente!

Atgal į viršų...


 


Palinkėjimai vestuvėms


8 - 1. Jūs tokie turtingi: turit bendrą kelią, Turit vieną tikslą, ateities planus. turit meilės laužą, turit vienas kitą, Saugokit šį turtą - jis labai trapus.

8 - 2. Dabar jau keturiomis rankomis Jūs savo laimę kursite. Bendrom svajom pavasaris žydės. Kartu jūs džiaugsitės, kartu liūdėsite Ir tyliai lauksite trečios širdies.

8 - 3. Jūsų gyvenimo saitai susijungė stipriau, Jūsų gyvenimo meilė priėjo toliau,Jūsų gyvenimas apsikeitė žiedais, Jūsų gyvenimas susijungė visai.

8 - 4. Būkite laimingi, suradę vienas kitą, Būkite laimingi, kaip du žiedai pražydę, Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus, Neškit į gyvenimą vien džiaugsmą, laimę, dainą.

8 - 5. Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus. Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus. Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų - Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų. Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę,viską viską dabar jau per pus - visą ilgą gyvenimo kelią.

8 - 6. Sėkminga santuoka - tai ne dovana. Tai pastangų reikalaujantis laimėjimas.

8 - 7. Linkim daug laimingų metų, tiek kiek sunešiojot batų, kiek taurelių jūs išgėrėt, alkanų kačių pašėrėt, tiek kiek bus ir kiek jau buvo, ko nebuvo, kas pražuvo!

8 - 8. Pusę amžiaus drauge - Ir džiaugsme, ir varge - Lyg akimirka metai prabėgo...
Na tai kas, kad sunkėja Vis metų našta - Širdyse liks pavasariui vietos...

8 - 9. Tai kas, kad šarma puošia plaukus, Ir nuovargis slegia pečius. Auksinių vestuvių sulaukus, Jums tariam gražiausius žodžius: Sveikatos, stiprybės ir meilės, Gyvenkit dar ilgus metus. Šypsokitės, būkit laimingi, Mylėkit vaikus, anūkus.

8 - 10. Jeigu žemės - tai juodžemio, Jeigu medžio - tai vaisingo, Jeigu gėlių - tai kvapnių, Jeigu sūnaus - tai narsaus, Jeigu dukters - tai gražios, Jeigu draugų - tai ištikimų, Jeigu meilės - tai amžinos.

8 - 11. Kaip žodžiais meilės nieks aprėpt negali, Kaip laimės, tyro džiaugsmo neišsakyt daina,- Taip norim palinkėt šviesaus, laimingo kelio Ir šėlstant vėtroms neliūdėti niekada.

8 - 12. Užtenka žodžių - te jausmai pripildo, Dienas kaip krištolas, kaip snaigė savo tyrumu, Te Jūs troškimai, svajos, siekiai išsipildo, Te židinys sušildo, kai bus abiem sunku.

8 - 13. Kaip nuostabu surasti meilę, Kai nesitiki visai. Švelnumą ir beribę laimę Pajausti dviese jau kitaip. Tas subrandintas dviejų jausmas – Likimo dovana. Skraidykit sieloje lyg paukšciai Ir būkit amžinai šalia!

8 - 14. Gyvenime nėra juk lengvo nieko, Ir viską reikia pamatuoti širdimi. Tik savo rankom tvirtą tvirtą lieptą Jums teks patiems nutiesti ateity. Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesit, Bendrom svajom pavasariai žydės. Kartu dainuosit ir kartu liudėsit, Ir tyliai lauksite trečios širdies.

8 - 15. Tegul ant jūsų bendro kelio Žiedai gražiausi pražydės. O sutuoktuvių proga linkim Abiems Jums laimės didelės. Tegul vienos širdies plakimą Kita širdis visad išgirs. Jeigu jau suvedė likimas Tegul jau niekad neišskirs.

8 - 16. Esate šiandien jauna šeima Ir būsit kada nors tėvelis ir mama... Dar metai tiktai pralėkė, prabėgo, Lyg saulės spinduliai ant balto sniego, Bet sveikinam - vestuvės popierinės Maloniai šildo jūsų mylinčią krūtinę!

8 - 17. (Auksinės vestuvės) Nejučiomis prabėga metai, Ir viskas lieka praeity. Bet tas gyvenimas - lyg viesulo verpetas, Palieka pėdsakus širdy. Negrįžta valandėlė nė viena, Ir nė minutei laikas nesustoja. Išmokit džiaugtis kiekviena diena, Kurią likimas Jums padovanojo.

8 - 18. Kada abu ateinate kartu Ant šio garbingo jubiliejaus slenksčio, Sustoja laikas žiedu nuostabiu Ir visos žvaigždės šventei nusilenkia.

8 - 19. Neramios jaunatviškos dienos Laisvais sakalais nuplasnojo. Prie naujo gyvenimo vartų Šiandieną jau dviese sustojot

8 - 20. Ši diena ženklina Jūsų naujo gyvenimo pradžią. Tegul Jus pasitinka giedra ir šviesi ateitis, tegul nepristinga jėgų siekti bendro tikslo, tegul negandų šešėliai aplenkia Jūsų namų slenkstį.

8 - 21. Jūsų geros širdys Laimės išsiilgo, Linažiedės akys
Žvelgia ateitin, Kur žiedai auksiniai Tartum saulė žvilga, Ragina pakilti Su nauja viltim.

8 - 22. Ši diena žymi Jūsų bendro gyvenimo pradžią. O Jūs abu jauni ir mylintys, kupini jėgų ir ryžto. Tegul niekad neišblėsta šie jausmai, šios galios. Tegul sėkmė Jus lydi visuose darbuose, tegul bus įgyvendinti visi sumanymai, tegul laimės paukštė kuo dažniau lanko Jūsų namus.

8 - 23. karštai sveikiname Jus, sukūrusius naują šeimą. Tegul šis atsakingas žingsnis suteikia Jums naujų kūrybinių galių, tegul jauki namų židinio ugnelė išsklaido visus rūpesčius, tegul bendro gyvenimo kelias būna ilgas ir giedras.

8 - 24. Šiandien laimingiausia judviejų diena: Dangų puošia saulė, veidus šypsena. Du žiedai auksiniai spindi viltimi, Kad Dangaus palaimos būsit lydimi, Kad keliuos dulkėtuos klysti nereikės, Ligi šimto metų žvaigždės jums žėrės!

8 - 25. Būkite laimingi, Suradę vienas kitą. Būkite laimingi, Kaip žiedai pražydę.Būkite laimingi, Žiedelius sumainę. Neškite rytojui Santaiką ir dainą.

8 - 26. Šiandien Jūsų meilės laivas išplaukia į naujo gyvenimo vandenyną. Tegul švelniai šnara jo baltosios burės, genamos palankaus likimo vėjo, tegul šypsosi saulė, tegul borto niekuomet neužlieja negandų bangos, o linksmuolių žuvėdrų pulkai lai pranašauja artėjantį svajonių uostą.

8 - 27. Jeigų vestuvių dieną lyja, Palaimą sėja ši vėsa Ir žada, jog apglėbs tą šeimą Dorybė,santarvė, skalsa...O jei naktis miglotą šydą Gausiu žvaigždžių lietum nusės, Jaunų širdžių svajas slapčiausias Jų spindesys tikrai įspės...

8 - 28. Jauniesiems palinkėkim laimės. Tegul jauki namų šviesa Lyg aidas dangiškos palaimos Apgobs jų sielas, o tiesa, Kur amžių bandymą atlaikė, Tegul kasdieną tik tvirtės: Savų namų ir dūmai saldūs, Šeima žmogaus jėgų versmė!

8 - 29. Kokia graži diena, kai meilė Lyg saulė šviečia jums abiem, Kai šypsosi dangus ir žemė, O pievos sveikina gėlėm. Tegul ši pasaka neblėsta Rytoj, poryt ir niekados, Lai priesaikos žodžius it maldą Jūs širdys nuolat atkartos...

8 - 30. Pasistatykite jaukius namus, pasodinkite vešlų sodą, o kai po žydinčių obelų vainiku smagiai krykštaus jūsų vaikai, nepamirškite padėkoti likimui, kad jis nepašykštėjo jums tikrosios laimės spindulių...

8 - 31. Jaunieji, būkite laimingi, Kiekvienas šiandien palinkės... O mes prie žodžių tų prasmingų Pridurti norim iš širdies: Kad namuose kvepėtų duona, Kad smagūs krykštautų vaikai, Kad jūsų meilė dar stiprėtų, Kai sidabru šarmos plaukai...

8 - 32. Jūs į tolimą kelionę Pasiimkite svajonę, Nepamirškite kantrybės Ir darbštumo, ir dorybės, Nuoširdumo, pagarbos. Visa kita Dievas duos...

8 - 33. Kokia laimė margoje žmonių minioje sutikti tą VIENINTELĮ ir susieti su juo savo likimą! Šiandien Dievas palaimino Jūsų sąjungą, tad būkite vienas kitam ištikimi kaip gulbės, darbštūs nelyginant bitelės. Kantriai lyg kregždės statykite savo meilės rūmą tuomet visos Jūsų godos būtinai išsipildys!

8 - 34. Palinkėkime jauniesiems Laimės, saulėtų dienų, Kad netektų paragauti Jiems išbandymų karčių, Kad namai kvepėtų duona, Smagūs krykštautų vaikai, Kad pilnus, skalsius aruodus Jiems suneštų aitvarai.

8 - 35. Aukso žiedas laimės ratas Be pradžios, be pabaigos. Lai nuo šiandien šimtui metų Jūsų ranką jis papuoš.Jis primins, ką prie altoriaus Pažadėjot viens kitam, Jis įkvėps jėgų, stiprybės Atsispirt visiems vargams.

8 - 36. Burkuokite it du įsimylėję balandžiai, branginkite savo sutuoktinį lyg rečiausią deimantą, nenusigręžkite vienas nuo kito nesantaikos valandėlę, dalinkitės perpus džiaugsmais ir vargais, ir Jūsų gyvenimo kelias bus giedresnis už pačią vaiskiausią vasarvidžio dieną...

8 - 37. Visi draugai šiandien pavydi Tokios šviesios, skaisčios dienos. Jų žvilgsniai gražią porą lydi, O lūpos posmus atkartos, Linkėdamos jauniesiems laimės, Ilgų, gražių, dosnių dienų, Šiltos kaip duona meilės saulės, Pavasarių tik be šalnų!

8 - 38. Būkite stiprus, bukite gražūs, Visad išlikit jauni širdimi. Tegul nesantaikos pilkas miražas Amžiams ištirpsta meilės ugny!

Atgal į viršų...


 


Patarlės ir patarimai


9 - 1. Usus magister est optimus (Cicero) - Patirtis yra geriausias mokytojas.

9 - 2. Repetitio est mater studiorum - Kartojimas yra mokslų motina.

9 - 3. Potius sero quam nunquam (Livius) - Geriau vėliau, negu niekada

9 - 4. Per aspera ad astra (Seneka) - Per kančas į žvaigždes.

9 - 5. Nunc aut nunquam - Dabar arba niekada.

9 - 6. Non scholae, sed vitae discimus (Seneka) - Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės.

9 - 7. Litterarum radices amarae, fructus dulces (Cicero) - Mokslo šaknys karčios, vaisiai saldūs.

9 - 8. Finis coronat opus - Pabaiga vainikuoja darbą.

9 - 9. Errare humanum est (Seneka) - Klysti žmogiška.

9 - 10. Disce, sed a doctis - Mokykis, bet iš mokytų.

9 - 11. Cuivis dolori remedium est patientia (Publilius) - Kantrybė yra vaistas nuo visų ligų.

9 - 12. Bonum initium est dimidium facti - Gera pradžia yra pusė darbo.

9 - 13. Aut bene, aut nihil - Arba gerai, arba nieko.

9 - 14. Netekti gyvybės - menkas dalykas bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas - štai kas napakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo. - A. Kamiu

9 - 15. Mes linkę gerai galvoti apie kitus vien todėl, kad patys savęs bijom. - Oskaras Vaildas

9 - 16. Grožis - tam tikra genialumo forma, iš teisybės jis net aukščiau už genialumą, nes grožio net aiškinti nereikia - Oskaras Vaildas

9 - 17. Žmoguje viskas turi būti gražu: ir veidas, ir drabužiai, ir siela, ir mintys. - Čechovas

9 - 18. Žmogų galima sunaikinti, bet nugalėti jo neįmanoma - E. Hemingvėjus

9 - 19. Valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai. - Lordas Ashton

9 - 20. Nori, kad tave gerbtų - daug nekalbėk, nori būti sveikas - daug nevalgyk. - Uzbekų patarlė

9 - 21. Neturi vertės tai, ką tu žinai, jei kitas nežino, kad tu žinai - Parsijus (Satyros)

9 - 22. Nėra prasmės prisiminti praeities, jei ji neturi įtakos dabarčiai. - Č. Dikensas

9 - 23. Mes per vėlai suprantame jog, gyvenimo prasmę sudaro pats gyvenimas, ritmingai einančios dienos ir valandos. - Karnegis

9 - 24. Menas - tai liga, meilė - iliuzija, religija - modernus tikėjimo pakaitalas, skepticizmas - tikėjimo pradžia. - Oskaras Vaildas

9 - 25. Klaidas padaro visi, bet jas pripažįsta tik didieji. - Montenis

9 - 26. Kas atėjo į pasaulį, norėdamas jį rimtai pamokyti svarbiausių dalykų, tas galės pasakyti esąs laimingas, jei išneš sveiką kailį - A. Šopenhaueris

9 - 27. Kaip maistas, suvalgytas be apetito, kenkia sveikatai, taip ir studijos, vykdomos be noro, kenkia atminčiai. - Leonardo da Vinčis

9 - 28. Kai pasirodo geras tonas, sveikas protas pasitraukia - A. Šopenhaueris

9 - 29. Joks menininkas nėra liguistas. Menininkas gali vaizduoti viską. - Oskaras Vaildas

9 - 30. Jokie pinigai nebūna taip gerai panaudoti, kaip tie, kuriuos mums nusuko: už juos įsigijame išminties - A. Šopenhaueris

9 - 31. Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsimint. - M. Tvenas

9 - 32. Jei rastume visiškai teisingą, absoliutų ir detaliausią muzikos paaiškinimą, jei pavyktų detaliai atkurti jos raišką savokomis, turėtume tikrą pasaulio vaizdą, kuris ir būtų tikroji filosofija - A. Šopenhaueris

9 - 33. Iš tikro menas lyg veidrodis atspindi ne gyvenimą, o žiūrovą - Oskaras Vaildas

9 - 34. Grožis tai tarsi apskritimas, kurio vidury gėris. O kadangi negali būti apskritimo be vidurio, tai negali būti nė grožio be gėrio. - Baltazaras Kastiljone

9 - 35. Galva be atminties - tai kaip tvirtovė be įgulos. - Napoleonas

9 - 36. Būti žmogumi - reiškia būti atsakingam. - A. de Sent Egziuperi

9 - 37. Ar nematai, kad tarp visų žmogaus grožybių praeivio žvilgsnį patraukia ne prabangūs papuošalai, o labai gražus veidas? - Leonardo da Vinčis

9 - 38. aš apskritai negalvoju, esu per daug protingas, kad galvočiau. - A. Kamiu (Kaligula)

9 - 39. Laimė - trumpa stotelė tarp "per mažai" ir "per daug".- M. Heidegeris

9 - 40. Protingas tas,kuris nesielvartauja dėl to,ką turi,o priešingai,džiaugiasi tuo,ką turi.Demokritas

9 - 41. Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško naudos, negali būti laimingas. Nori gyventi sau, gyvenk kitiems- Seneka

9 - 42. Bet jei aš mėgausiuosi šiuo malonumu taip atsargiai ir apdairiai, jis man nebebus malonumas- Lopi de Vega

9 - 43. Niekas kitas neišgydis sielos, tik pojūčiai, kaip ir pojūčių niekas neišgydis, tik siela - Oskaras Vaildas

9 - 44. Džiaugtis gyvenimu - tai mokytis gauti už savo pinigus ką nors vertinga ir suvokti tai. - E. Hemingvėjus (Fiesta)

9 - 45. Mūsų laimei daug svarbiau tai, kas mes esame, o ne ką mes turime. - A. Šopenhaueris

9 - 46. Meilė! Kokias beprotybes tu mums paverti džiaugsmais

9 - 47. Gyventi - tai visai priešingas dalykas negu mylėti- A. Kamiu

9 - 48. Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais pruotinguosius - Seneka

9 - 49. Protingiausias vyras tampa kvailiu, kai myli, tuščiausia mergina pamilusi tampa protinga. - M.G. Safizas

9 - 50. Nuoširdžiai mylėti - vadinasi, pamiršti save.- Ž. Ž. Ruso

9 - 51. Meilė yra tada, kai nori kitam viską atiduoti, o aistra, kai - nori viską gauti.- N. Oželytė

9 - 52. Nuo meilės yra visokių vaistų, bet nėra nė vieno patikimo.- Larošfuko

9 - 53. Visos aistros verčia mus klysti, bet pačias juokingiausias klaidas verčia daryti meilė. - Larošfuko

9 - 54. Meilė - nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose- V. Hugo

9 - 55. Meilė parodo žmogui, koks jis turėtų būti.- A. Čechovas

9 - 56. Meilė - vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei dabarties. - Balzakas

9 - 57. Kalbų nuotrupos, atsitiktiniai susitikimai turtingos vaizduotės žmogui virsta pačiais aiškiausiais įrodymais, jeigu jo širdyje yra bent kiek ugnies- Šileris

9 - 58. Didžiausią garbę pasiekia ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. - Ž. Ž. Ruso

9 - 59. Nepasitikėk žmogum kuriam viskas atrodo gera, taip pat žmogum, kuris viską laiko blogu, o visų labiausiai - žmogumi, kuris į viską žiūri abejingai. - J. K. Lavateris

9 - 60. Kas nori atsisakyti blogio, tas visuomet žino, ko nori; o tas, kas geidžia daugiau, negu turi, yra aklas abiem akimis- Gėtė (Wahlverwandschaften)

9 - 61. Mandagumas - tai nerašytas susitarimas ignoruoti vienas kito dorovės ir intelekto skurdą ir jo nepabrėžti- A. Šopenhaueris

9 - 62. Vienaip ar kitaip vesk: jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas, jei blogą - tapsi filosofu - Sokratas

9 - 63. Moterys be vyrų draugijos vysta, o vyrai be moterų - kvailėja- A. Čechovas

9 - 64. Moterys būtų nuostabios,jei galėtum patekti į jų glėbį nepatekdamas joms į nagus- A. Birsas

9 - 65. Aš dar nesugebėjau atsakyti tik į vieną klausimą, kuris dar niekada ir nebuvo atsakytas: KO NORI MOTERIS?- Z. Froidas

9 - 66. Gerbkime moteris: jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemiška gyvenima- Šileris

9 - 67. Moterys - tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai - proto pergalė prieš moralę.

9 - 68. Kai Adomas rojuje užmigo, iš jo šonkaulio dievas padarė moterį. Vargšas Adomas! Pirmutinis jo miegas buvo paskutinis jo poilsis- Claudijus

9 - 69. Bitės nugara dryžuota, bet tigru jos nepavadinsi (Kinų patarlė).

9 - 70. Tėvas saugo ją vaikystėje, vyras - jaunystėje, sūnus - senatvėje: negalima palikti moters pačios sau (Indų patarlė).

9 - 71. Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai (Kinų patarlė).

9 - 72. Žmogus – lankas, mintis – strėlė, teisingumas – taikinys (Kinų patarlė).

9 - 73. Nugali tas ,kuris ištveria (Italų patarlė).

9 - 74. Nuo sėkmės iki pralaimėjimo – vienas žingsnis. Nuo pralaimėjimo iki sėkmės – ilgas kelias (Žydų patarlė).

9 - 75. Jeigu yra kelias, kuris veda pirmyn, tai yra ir takelis, kuris veda atgal (Kinų patarlė).

9 - 76. Ne tas išmintingas, kuris moka atskirti gėrį nuo blogio, bet tas, kuris iš dviejų blogybių moka išsirinkti mažesnę (Arabų patarlė).

9 - 77. Stiprus tas, kuris moka nugalėti save (Kinų patarlė).

9 - 78. Kukliausias žmogus yra ir patikimiausias (Kinų patarlė).

9 - 79. Kiekviename darbe sunki tik pradžia ir pabaiga (Kinų patarlė).

9 - 80. Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas - ko jis vertas.

9 - 81. Kuklaus dangus nenuskriaus, kantraus dangus neapleis (Kinų patarlė)

9 - 82. Jei gerbi kitus, tai gerbs ir tave, jei niekini kitus, tai niekins ir tave (Kinų patarlė).

9 - 83. Būk atsargus svajodamas, nes kartais svajonės išsipildo.

Atgal į viršų...


 


Palinkėjimai gimtadienio proga


10 - 1. Sveikinu sulaukus naujo skaičiuko, nusakančio metų kraitį. Linkiu to kraičio kuo skurdesnio, o sveikatos, gerbūvio, patirties, meilės kraičio - kuo turtingesnio. Nusišypsok, juk tai tavo diena ir tau išsiskleidė visi žiedai.

10 - 2. Geros kavos puodelio, mielo draugo skambučio, žalios spalvos sankryžoje, mėgstamos dainos eteryje, slaptos svajos pildymosi, sekmės loterijoje ir vaivorikštės grožio lietuje.

10 - 3. Jūsų metai tai brangiausias kraitis, neiškeičiamas į jokius turtus. Tegu jie ramiausiai sau eina nešdami gerumą, laimę ir džiaugsmus. Tegu ramybė gaubia jūsų namus, Tegu Dievas laimina jūsų džiaugsmus ir vargus.

10 - 4. Gimtadienis tai šventė, Kuri įvyksta tik kartą metuose. Gimtadienis reiškia, Kad jau Tu metais pasenai...Bet neliūdėk! Draugų širdyse Tu visada liksi jaunas! Su gimtadieniu!!!

10 - 5. Vilčių ir atradimų,Tikėjimo ateitimi.Dienų, pilnų prasmės. Draugų tikrų Ir būtinai sėkmės.

10 - 6. Linkiu daug meilės ir sveikatos, Daug gerų, tikrų draugų, Daug džiaugsmo prie arbatos, Ir didžiausių pinigų.

10 - 7. Linkiu tau iš savo gyvenimo, skinti tik gražiausius žiedus, gyventi taip, kad kas nors lauktų, kad būtų pas ką skubėti iš toli, kad kas paguostų, vardu pašauktų, kad akys, o ne žvaigždės šviestų tau gyvenimo kely...

10 - 8. Šią dieną tau linkiu: ispaniškos kaitros, čigoniško linksmumo, amerikietiškos sąskaitos banke, indiškos karštos meilės ir paprastos, lietuviškos laimės! Tegul išaušęs gimtadienio rytas, Tave nudžiugina nuostabiais saulės spinduliais. Tegul tavo nuotaika būna pakylėta, o širdį užplūsta taurūs jausmai. Su gimtadieniu!

10 - 9. Tegul kiekviena Tavo diena būna lyg saulės patekėjimas, kad kaskart vis suprastum save, kad kaskart vis tikėtum savimi, kad kaskart vis norėtum gyventi ir mylėti!

10 - 10. Žmogus nežino, kad jis panašus į velnią: keikiasi velniškai, myli velniškai, geria velniškai. Tad gyvenk taip, kad galėtum pasakyti-man velniškai gera. Su gimtadieniu!

10 - 11. Mes mylime, tik širdys tyli. Mes juokiamės, tik akys verkia. Mes laukiame, tik laimė tolsta. Jaunėjame, tik laikas sensta. Su gimtadieniu!

10 - 12. Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru. Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,Kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.

10 - 13. Saugokit akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį.Saugokit gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj.Ir saugokit širdį, kad galėtumėt padėti, paguosti, pašildyt...Ir visada būkit laiminga...

10 - 14. Nors aš ne gėlės ir ne dovana, bet aš - žinutė iš širdies siųsta, gimiau iš noro apkabint tave, pasveikint su gimtadienio švente!!! Būk laiminga(s) miela(s)....

10 - 15. Šią ypatingą dieną noriu Tau padovanoti ypatingą dovaną - didelį būrį mylimų draugų, kurie atneš Tau tai, ko nori kiekvienas savo gimimo dieną: daug juoko, geros nuotaikos, nuoširdumo, dėmesio ir daug šiltų apkabinimų. Su gimtadieniu Tave!

10 - 16. Visada žemėje per maža gerų žodžių, meilės, tiesos. Mes dažnai taip ir išsiskiriame nepasakę jų vienas kitam. Tad gimtadienio proga tau skiriu pačius nuoširdžiausius žodžius... Su gimtadieniu!!!

10 - 17. Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys. Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti. Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažystam, Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!

10 - 18. Linkiu tau daug laimės, Ir viską daryti be baimės.

10 - 19. 50 medžių - dar ne miškas,50 lašų - dar ne jūra, 50 metų - dar ne visas gyvenimas.

10 - 20. Nėra dainos, gražesnės už lopšinę, kurią dainuodavo mama. Nėra dienos, gražesnės už gimimo. Su ja ir sveikinu Tave.

10 - 21. Ir jei likimo audros įsišėlę Šarmotus pėdsakus palieka smilkiniuos, už šešiasdešimt jau taures pakėlėm – Lai šimtą metų laikas atskaičiuos.

10 - 22. Tegul gimtadienio proga laimė būna didelė kaip žemė, skaisti kaip saulė, tegul jos užtenka ne tik vienai šventei, bet ir visam tavo gyvenimui...

Atgal į viršų...


 


Palinkėjimai Kalėdoms


11 - 1. Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, Kūrybinio impulso -naujiems pradėti, Ryškios Kelrodės žvaigždės, Lengvos laimės rankos, stiprios sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos linkime šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

11 - 2. Išmokim atleisti, išmokim pamilti, ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse kiekvieną žvakelę, tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę... SU ŠV. KALĖDOM!

11 - 3. Lai gerovės ir laimės šv. Kalėdos Jums teikia. Te pildosi viskas, ko širdžiai reikia, daugiausia - sveikatos, geriausių dienų, šeimyninės laimės ir metų ilgų!

11 - 4. Tegul apglėbia tie, kurių lauki ... Tegul išgirsta tie, kuriuos myli ... Tegul svajonių nepritrūksta ... Burtai, svajonės ir siekiai išsipildo... Su šventėm!

11 - 5. Štai jau krenta baltos snaigės, Tokios baltos tartum raidės , Su baltai baltu sniegu as linkiu daug dovanų... Su Šventomis Kalėdomis!

11 - 6. Tegul žvakučių liepsnoje sudegs vargai ir bėdos, Te laimę, džiaugsmą dovanos aplankiusios Kalėdos

11 - 7. Tegu snaigės krenta, o Kalėdų rytą jos virsta dovanom!Su šventėm!

11 - 8. Kasmet per baltą gruodžio tylą baltom peteliškėm per pasaulį skrenda šventiniai linkėjimai ir nutupia artimų žmonių širdyse... Kalėdos ir Naujieji metai - tai šiltų jausmų, malonių staigmenų ir nuoširdžių stebuklų metas... Linksmų švenčių!

11 - 9. Tebūna šios džiugios šventės maloniu stabtelėjimu kasdienių darbų sūkury, susimastymo akimirka,ramybės palaima. Tebūna šviesios ir laimingos visos metų dienos. Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

11 - 10. Kai suskambės Kalėdiniai varpai ir pasakose pasipuoš eglutės. Lai užmiršt kasdieninius vargus ir atskubės laimingosios minutės!!

11 - 11. Tegul Kalėdų rytą pirmasis spindulys suteikia džiaugsmo, gėrio, grožio, lai atrasta viltis šviecia ir lydi tave visus artėjančius metus...

11 - 12. Naktis Kaledų stebuklinga ant žemės leidžiasi lėtai, o žvaigždės spindi paslaptingai ir mėnuo šypsosi keistai. Štai siaučianti pūga nurimsta tik žiba ir sniegas pilnaty, ir meilė širdyse užgimsta tarytum kūdykis nakty...

11 - 13. Kalėdų naktį tylią, šalta žvaigždė prabyla linkėdama visiems stiprybės, meilės, išminties, gerumo ir šviesios Kalėdinės vilties! Su Šv. Kalėdom!

11 - 14. Kalėdų naktelę tylią... pažvelki į žvaigždes... Primerki akeles... ir užmiršk bent vienai stebuklų kupinai dienielei... Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapsčiausios svajonės...

11 - 15. Kalėdos - tai stebuklų metas,Kai žvaigždės pildo troškimus,Kai norai būna mums pavaldūs,Ir džiaugsmas užgožia vargus.

11 - 16. Per baltą krištolinį takąSu sauja meilės ir viltiesLai priklaupia prie židinio KalėdosIr teišpildo troškimus širdies.

11 - 17. Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai.Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru, Laimingi būkit šv. Kalėdų proga Laimingi būkit per Naujus Metus

11 - 18. Kūčių vakarą - ramybės sielai,Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai. Naujųjų Metų naktį - spindinčios laimės, Visą gyvenimą - dievo palaimos!

11 - 19. Kalėdos atskubėjo, atsivežė draugų, draugai šalia susėdo ir buvo mums smagu. Mes dūkome ir šėlom, dainavom ir draugavom... Visi šalia susėdę tikrai nenuobodžiavom.

11 - 20. Kiekvieną kartą, kai metų ratas beveik apsisuka, ateina toks metas, kai oras įsielektrina, žmonės pradeda dažniau šypsotis, o vaikai ima sapnuoti ryškesnius sapnus... Jei nepastebėjai to pernai, atrask šiuos stebuklus dabar -juk artėja šv. Kalėdos...

11 - 21. Vilčiai ir susikaupimui tegul Jus nuteikia šviesi Kalėdų šventė. Tegul ateinantys metai atperka visus rūpesčius ir vargus.

11 - 22. Tegul Kalėdų žvaigždės jaukia šviesa užlieja Jūsų namus o širdis pripildo tikėjimo, vilties, noro prasmingai dirbti ir gyventi Naujaisiais metais.

Atgal į viršų...